شماره تماس 36228050 - 035 - ۰۹۰۵۱۰۱۲۵۹۵

آب و هوای یزد

درباره آب و هوای یزد

تغذیه در سفر
تغذیه از مهمترین جنبه های زیستی برای هر موجود زنده ایست و کیفیت آن به شدت تحت تاثیر محیط و رفتارهای فردی قرار دارد. همه ی ما حداقل چندبار در سال با خطر افزایش یا کاهش وزن مواجه می شویم. شاید شما نیز این جمله را شنیده باشید «بعد از سفر و تعطیلات چاق شدم!!!» […]