شماره پشتیبانی 36272080 – 035

اخبار یزد

اخبار یزد

یزد مقصد امن گردشگری در دوران کرونا از گذشته های دور یزدی ها به امانت داری و راستگویی شهره بوده اند. همین موضوع باعث شده تا به امروز این شهر یکی از مناطق امن برای سفر در ایران شناخته شود. یزد همواره در طی سال های اخیر جز شهرهای با کمترین میزان جرم و جنایت […]