شماره تماس 36228050 - 035 - ۰۹۰۵۱۰۱۲۵۹۵

اخبار یزد

اخبار یزد

شیرینی های سنتی یزد
وقتی نامی از شیرینهای سنتی ایران به میان می اید ناخوداگاه فکرت روانه شهر تاریخی کویری ایران یعنی یزد زیبا می شود. اگر چه سرتاسر ایران به داشتن شیرینی ها و خوراکی های خوش طعم محلی معروف است اما شیرینی های سنتی یزد همیشه با اقبال ویژه ای از سوی گردشگران خارجی و داخلی مواجه […]