شماره پشتیبانی 36272080 – 035

سرو باستانی ابرکوه

سرو ابرکوه یکی از آثار طبیعی ثبت ملی ایران است که در شهر ابرکوه (ابرقو) قرار دارد. این سرو کهن سال که بنا بر تشخیص دانشمندان بسیاری بین 4000 تا 4500 سال سن دارد قدیمی ترین موجود زنده ی جهان است.

سرو ابرکوه از نوع سرو ایرانی یا سروناز است و دومین اثر طبیعی ایران بعد از قله ی دماوند است که به ثبت ملی رسیده و تاکنون طرح های ویژه ای برای ساماندهی و جلوگیری از آسیب به سرو تبیین شده است. سرو در فرهنگ ایران باستان نشانه ی جاودانگی و بازگشت به اهورامزدا است.

در افسانه های اساطیری معتقدند که زرتشت چندین سرو را در ایران کاشته که احتمالا سرو ابرکوه نیز یکی از آن گونه های مقدس باشد. سرو ابرکوه درختی تنومند با قطر 4ونیم متری است که خوشبختانه به جز تهدید انسانی عامل طبیعی آن را تهدید نمی کند.

متسفانه برخی افراد نااگاه اقدام به بالارفتن از درخت و یا آسیب فیزیکی به آن می کنند که چاره ی این کار افزایش حفاظت از درخت و البته آموزش بیشتر افراد است. سرو ابرکوه از آثار طبیعی و جاذبه های دیدنی یزد است. به ویژه در مسیر یزد به شیراز به علت گذر از شهرستان ابرکوه دیدار از این سرو مورد توجه گردشگران بسیاری قرار گرفته است.