شماره پشتیبانی 36272080 – 035

موزه دیرین شناسی کامبرین یزد

موزه دیرین شناسی کامبرین یزد نخستین مجموعه فسیل رسوب برداری شده در ایران است که به سبب دارا بودن مجموعه ای از ماکروفسیل (فسیل های بزرگ) اهمیتی جهانی دارد. موزه کامبرین یزد در خیابان دهم فروردین، جنب آب انبار شش بادگیری قرار دارد.

دوران کامبرین از 542 میلیون سال پیش آغاز شده و تا 488 میلیون سال بعد از ان ادامه داشته است. موزه کامبرین یزد در خانه ای قدیمی با معماری اصیل یزدی گسترش یافته و گنجینه ی آن شامل 400 قطعه فسیل است. 70 درصد فسیل های موزه کامبرین از استان یزد و مابقی از سایر مناطق ایران به دست آمده است.

مهمترین فسیل ها متعلق به انواع بی مهرگان شامل سر پایان، خارپوستان، تریلوبیت، شکم پایان، بازو پایان، آمونیت ‎ ها، دو کفه‌ای‌ها و آمونیت‌های هترومورف و ناتیلوئیدها است. تعداد موزه های تاریخ طبیعی ایران بسیار کم است وجود این موزه ها سبب ایجاد علاقه مندی در قشر جوان و به ویژه کودکان است که از سنین کم نسبت به مطالعه ی تاریخ زمین علاقه نشان می دهند.

به ویژه به سبب کم بودن موزه های تاریخ طبیعی در سطح کشور چنانچه با هدف گردشگری به شهر جهانی یزد سفر می کنید فرصت نادر بازدید از موزه ی کامبرین رویکرد سفر علمی مبتنی بر آگاهی را برایتان پررنگ تر خواهد کرد.