شماره پشتیبانی 36272080 – 035
یزد مقصد امن گردشگری در دوران کرونا از گذشته های دور یزدی ها به امانت داری و راستگویی شهره بوده اند. همین موضوع باعث شده تا به امروز این شهر یکی از مناطق امن برای سفر در ایران شناخته شود. یزد همواره در طی سال های اخیر جز شهرهای با کمترین میزان جرم و جنایت […]
در روزهای اخیر خبری خوش مبنی بر برقراری پرواز زاهدان به یزد و بالعکس از سوی هواپیمایی کشوری موجی از شادی را در دل شهروندان زاهدانی و یزدی ایجاد کرده است. در ایام مبارزه با کرونا بخش زیادی از مسافران سفرهای کوتاه مدت و سریع با هواپیما را به سفرهای طولانی با اتوبوس و قطار […]
تغذیه از مهمترین جنبه های زیستی برای هر موجود زنده ایست و کیفیت آن به شدت تحت تاثیر محیط و رفتارهای فردی قرار دارد.