شماره پشتیبانی 36272080 – 035
در روزهای اخیر خبری خوش مبنی بر برقراری پرواز زاهدان به یزد و بالعکس از سوی هواپیمایی کشوری موجی از شادی را در دل شهروندان زاهدانی و یزدی ایجاد کرده است. در ایام مبارزه با کرونا بخش زیادی از مسافران سفرهای کوتاه مدت و سریع با هواپیما را به سفرهای طولانی با اتوبوس و قطار […]
تغذیه از مهمترین جنبه های زیستی برای هر موجود زنده ایست و کیفیت آن به شدت تحت تاثیر محیط و رفتارهای فردی قرار دارد.