شماره پشتیبانی 36272080 – 035

بقعه دوازده امام یزد

بقعه دوازده امام کهن ترین بنای به جای مانده شهر یزد است که بافت تاریخی است شهر و با فاصله کمی از بنای مسجد جامع کبیر یزد واقع شده است. این بنا با شماره ۲۰۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است. گنبد و اجرکاری بنا حکایت از سلجوقی بودن آن دارد اما این ساختارنشانه های ویژه ای را در خود دارد که قدمت آن را به دوران قبل  و شاید پیش از حمله اعراب برمی گرداند. بنابر کتیبه موجود در داخل بقعه این بنا، به دستور دو برادر به نام های ابن یعقوب و ابومسعود بهشتی در سال ۴۲۹ بنا شده که از سردمداران حکومت علاالدوله بوده اند.

نام گذاری آن به بنای دوازده امام به سبب وجود سنگ قبری درون است که اسامی دوازده امام بر روی آن حک گردیده بود و متاسفانه به سرقت رفته است. یکی از دلایل انتساب بنای اولیه به پیش از سلجوقی گچ‌بری کهن و نوع سه کنج سازی فضای اصلی است که ساختاری شبیه به تالارهای مرتفع ساسانی دارد.

درون بنا کتیبه زیبای آبی رنگی با تزئینات گل و بوته وجود دارد. هم اکنون امکان بازدید از فضای داخل بنا به سبب مرمت و امکان حفاظت از آن وجود ندارد. اما بیرون بنا نیز آنچنان زیباست که ارزش بازدید آن را دوچندان می کند به ویژه اینکه این بنا در محدوده حسینه ی فهادان و در کنار سایر بناهای زندان اسکندر، زورخانه و خانه لاری‌ها قرار دارد.