شماره پشتیبانی 36272080 – 035

گنجینه قنات اردکان

گنجینه قنات اردکان همانگونه که از نامش پیداست به سبب ارج نهادن سنت قنات سازی توسط ایرانیان به ویژه استان یزد و شهر اردکان فعالیت خود را آغاز کرده است.

اردکان هر تاریخی است که که به سبب داشتن 250 رشته قنات در نوع خود بسیار جالب است، متاسفانه هم اکنون در اثر خشک سالی های پی در پی و بی توجهی به آب های زیرزمینی تنها 8 قنات در این شهر به زیست خود ادامه می دهند. مسیری به طول 500 متر جهت رفت و امد گردشگران در مسیر اصلی قنات و آشنایی آنها با این شاهکار مهندسی ایرانیان برای معرفی قنات های اردکان در نظر گرفته شده است.

همچنین خانه ی تقدریان به عنوان موزه ای مردم شناسی برای نمایش ابزار و الات مرتبط با حفر قنات و تامین روشنایی آن تبدیل شده است.

اردکان از شهرستان های تاریخی استان یزد است که بیشترین شهرت خود را به سبب معادن فلزات کسب کرده است با این حال کویر عقدا، نیایشگاه چک چک یا پیرسبز و همچنین نیایشگاه پیرهریشت از عمده ترین دلایل محبوبیت اردکان در بین گردشگران یزد است که می بایست به این لیست گنجینه ی قنات اردکان را نیز اضافه کرد.