شماره پشتیبانی 36272080 – 035

گنبد عالی ابرکوه

گنبد عالی ابرکوه که با نام «گنبد علی» نیز شناخته می شود. بنایی است باشکوه مربوط به سده ی پنجم ه.ق در ابرکوه قرار دارد.

این بنا پیشینه ای سلجوقی دارد و ساختار آن بنایی با ارتفاع 22 متر و نقشه هشت گوشه است که از سنگ و ساروج ساخته شده است. گنبد عالی در حقیقت آرامگاه فردی به نام امیرعمیدالدوله علی هزاراسب و مادر وی بوده که از خاندان دیلیمان بوده اند و سپس مقبره در سال 448 ق توسط فرزند عمیدالدوله به نام فیروزان ساخته شده است.

این بنا با یزد بیش از 130 کیلومتر فاصله دارد و نخستین جاذبه ی تاریخی یزد است که در سال 1312 فهرست میراث ملی ثبت شده است.

ابرکوه از شهرستان های تاریخی استان یزد است که به سبب آثاری همچون سرو ابرکوه با 4500 سال سن که آن را کهن ترین موجود زنده ی جهان می کند و همچنین خانه آقازاده که تصویر آن بر روی 2000 تومانی نمایی آشنا برای ایرانیان است به یکی از مقاصد گردشگری محبوب در استان یزد مبدل شده است. یکی دیگر از دلایل رونق گردشگری ابرکوه قرارگیری آن بر سر راه توریستی یزد به شیراز است.