شماره پشتیبانی 36272080 – 035

نارین قلعه میبد

میبد یکی از قدیمی ترین شهرهای یزد است و به‌واسطه ی قرار گرفتن بر سر راه های تجاری منتهی به یزد از رونق خاصی برخوردار بوده و در حال حاضر بخش های قدیمی آن کمتر دست خوش تغییر شده است. نارین قلعه ی میبد نه‌تنها در بعد ملی بنایی بسیار ارزشمند است بلکه به‌واسطه ی ساختار معماری بی نظیرش ارزشی جهانی یافته است.

متاسفانه برخی قدمت این ارگ را 5000 سال می دانند که بنا بر شواهد تاریخی درست نیست بلکه این دژ بسیار جدیدتر است. بنای نارین قلعه هفت طبقه دارد و شامل سه هکتار وسعت می‌شود. سیستم دفاعی آن شامل باروهای بلند و برج های دیدبانی است. این دژ کهن احتمالا بر روی ساختمانی قدیم تر گسترش یافته است که می تواند مربوط به دوران تاریخی ایران یعنی از بدو حکومت هخامنشیان باشد.

با این حال با توجه به شواهد معماری بنا از شاخصه‌های معماری ساسانی پیروی می کند. شبکه ای زیرزمینی از راه رو های تودرتو در سرتاسر دژ کشیده شده که از آن یا برای انتقال افراد و یا ذخیره ی کافی مواد غذایی و آب در حین خشکسالی و حمله استفاده می کردند. در تور میبد، چک چک خرانق مینیاتور حتما سری به این جاذبه ی بی نظیر خواهیم زد. به علاوه چنانچه به دنبال تورهای اختصاصی میبدگردی و یزدگردی هستید مینیاتور بهترین گزینه برای شما خواهد بود.