شماره پشتیبانی 36272080 – 035

زورخانه صاحب الزمان

زورخانه ی صاحب الزمان در حقیقت اب انبار مجموعه ی جهانی امیرچخماق یزد بوده که پس از طی چند دوره مرمت به همت پهلوان محمد درهمی (محمد مشتی) با تغییر کاربری به زورخانه مبدل شده است. ورزش و جنگاوری در فرهنگ ایران باستان جزیی جدا نشدنی از زندگی روزمره و اجتماعی ایرانیان بوده به طوری که بخشی از تاریخ اساطیری ایران را با نام دوران پهلوانی میشناسند که در آن داستان شهامت ها و دلاوری رستم، اسفندیار و … با روحی آکنده از جوانمردی نسل به نسل روایت شده است.

پرورش اندام و خصوصیات نیک از کودکی در بین ایرانیان رواج داشته، برجسته ترین مهر تایید بر آن وجود زورخانه های متعدد در سرتاسر بافت های قدیمی و عامه نشین است که رسم پهلوانی را نه دربین خانواده های اشراف بلکه در بین همه ی طبقات اجتماعی اشکار می‌کند.

زورخانه ی صاحب الزمان محلی برای گردهم ایی ورزشکاران است که در دو نوبت صبح و عصر بنا بر توصیه ی فرهنگ ایرانی به پرورش تن و خصوصیات نیک اخلاقی می پردازند. ضرب مرشد که با نوایی در منقبت اهل بیت ع امیخته می‌شود قوه محرکه ی این ورزشکاران است که اکثر انها دستی در کار خیر دارند و سنت گلریزان را در این زورخانه به جای می آورند. زورخانه صاحب الزمان هم اکنون در امتداد حجره های حسینیه میرچماق قابل دسترسی است و بازدید از آن برای عموم ازاد است.