شماره پشتیبانی 36272080 – 035

تورها

تور کویر یزد

جاذبه های مورد بازدید: رمل نوردی، تماشای غروب آفتاب، شترسواری یا موتورسواری

خدمات: ترانسفر، ورودیه، بیمه، پذیرایی، راهنما به همراه شام

توره یک روزه یزد

جاذبه های مورد بازدید: بافت تاریخی یزد، مسجدجامع کبیر، مجموعه امیرچخماق، موزه آب، باغ ایرانی دولت آباد، آتشکده و دخمه زرتشتیان
خدمات: ترانسفر، ورودیه، بیمه، پذیرایی،راهنما

تور سریزد، زین الدین و مهریز

جاذبه های مورد بازدید: کاروانسرای صفوی، دروازه فرافر، قلعه سریزد، باغ ایرانی پهلوان پور و تماشای غروب آفتاب در کاروانسرای مدور زین الدین

خدمات: ترانسفر، ورودیه، بیمه، پذیرایی،راهنما

جاذبه های مورد بازدید: بافت تاریخی، کوچه های آشتی کنان،امیرچقماق، مسجدجامع کبیر، باغ دولت آباد، آتشکده زرتشتیان، دخمه زرتشتیان، کویر نوردی

خدمات: دو شب اقامت در هتل والی، بیمه، راهنما، ترانسفر و ورودیه ها

جاذبه های مورد بازدید: بافت تاریخی، کوچه های آشتی کنان،امیرچقماق، مسجدجامع کبیر، باغ دولت آباد، آتشکده زرتشتیان، دخمه زرتشتیان، کویر نوردی

خدمات: یک شب اقامت در هتل والی، بیمه، راهنما، ترانسفر و ورودیه ها

خدمات تور:ترانسفر با وسیله نقلیه توریستی،لیدر با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی، بیمه مسئولیت، شترسواری یا موتور سواری، پذیرایی، ورودیه کمپ

تور ویژه نوروز!

جاذبه های مورد بازدید: میدان امیرچقماق، موزه آب، خیابان مسجد جامع، باغ دولت‌آباد، آتشکده و دخمه زرتشتیان

خدمات:دو شب اقامت در هتل والی، صبحانه، یک وعده ناهار، یک وعده شام، بیمه، ترنسفر و گشت شهری کامل