شماره پشتیبانی 36272080 – 035

روستای تاریخی توران پشت

روستای تاریخی توران پشت یا توران دخت روستایی با اب و هوای معتدل در ۸۵ کیلومتری شهر یزد از توابع اردکان است که به سبب پیشینه ی تاریخی و اجتماعی از مهمترین جاذبه های روستایی یزد به شمار می آید.

توران پشت را از این رو بدین نام میخوانند که احتمالا برگرفته از نام توران بانو دختر اخرین شاهنشاه ساسانی یزدگرد سوم باشد.

توران پشت روستایی است که به سبب عمومیت عرفان و تصوف ایرانی در آن شهرت خاصی داشته است. وجود چهار برج سلجوقی بازمانده در این روستا به نام‌های شیخ جنید، سید گلسرخ، پیر مراد و چهل دختران که به عارفان بلندپایه‌ای مرتبط است که روزگاری در این روستا زیسته اند موید این نکته است.

روستای توران پشت اثار طبیعی بی نظیری نیز دارد که مهمترین انها شامل چشمه های جوشان و گنبد اهکی توران پشت، پناهگاه حیات وحش گارو، کوه چغای سیاه، چغای شتر، کوه سیل کنده و تخت رستم می شود.

اثار تاریخی روستای توران پشت نیز تعداد قابل شماری  از جمله قبرستان صوفی، اسیاب سنگی مسجد جامع مربوط به دوره تیموری، بنای کلک و … را شامل می شود.